اینفلوانسر های فعال در صنعت دکوراسیون داخلی در ایران

اینفلوانسر های فعال در صنعت دکوراسیون داخلی در ایران

با گسترش استفاده از اینستاگرام در ایران دسترسی به اطلاعات مربوط به بازار تولید به شدت گسترده شده است. زمان قبل از دسترسی گسترده به فضای مجازی و اینستاگرام فروش و تبلیغات را بسیار هزینه بر میکرده و تنها راه